Klauzula Informacyjna

Aktualne na dzień: 8 września 2022 r.

I Klauzula Informacyjna – Formularz rekrutacyjny/program poleceń

Jeżeli wysłana przez Ciebie wiadomość e-mail zawiera dane osobowe podane w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacyjnym, informujemy że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia w procesie rekrutacyjnym do czasu zakończenia tego procesu. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami 

 3. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Unique People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 oraz – jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie nawiązania współpracy na Ukrainie – CCIG UKRAINA TOB (sp. z o.o.) z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (02156) przy ul. Bratysławskiej 14B przez, okres 3 lat.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

 5. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Przysługuje Ci prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia, w dowolnym momencie.

 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): iod@ccig.pl

 9. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 lat od daty podania danych osobowych.

 10. Jeśli uczestniczysz w naszym procesie rekrutacyjnym musisz wiedzieć, że rozmowy audio oraz telefoniczne mogą być przez nas nagrywane po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu przez Ciebie zgody. Do prowadzenia rozmów wykorzystujemy platformę Google Meet, której dostawcą jest Google Cloud Poland sp. z o.o. lub rozmowa jest przeprowadzana przez telefon. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz Warunkami korzystania z usług Google Meet, które znajdziesz TUTAJ. Nagrania wykorzystujemy i przechowujemy przez okres 1 miesiąca tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

 11. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Obecne rekrutacje – zgoda:

Wyrażasz dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez CCIG GROUP sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów obecnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CCIG Group sp. z o.o. Zapoznałem się również  klauzulą informacyjną.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na nagranie przez CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wykorzystywanie oraz przechowywanie przez okres 1 miesiąca, mojego wizerunku i głosu podczas rozmowy rekrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na nagranie przez CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wykorzystywanie oraz przechowywanie przez okres 1 miesiąca, mojego głosu podczas rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez telefon na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Przyszłe rekrutacje – zgoda:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez CCIG GROUP sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CCIG Group sp. z o.o. Zapoznałem się również z klauzulą informacyjną.

II Klauzula Informacyjna – Formularz Kontaktowy

Informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą w odpowiedzi na skierowane przez Ciebie zapytanie, do czasu zamknięcia Twojego zgłoszenia. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Unique People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 oraz – jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie nawiązania współpracy na Ukrainie – CCIG UKRAINA TOB (sp. z o.o.) z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (02156) przy ul. Bratysławskiej 14B przez, okres 3 lat.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do obsługi Twojego zapytania, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

 5. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 6. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie

 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): iod@ccig.pl

 9. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 lat od daty podania danych osobowych.

III. Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych pozyskanych przez zewnętrznych dostawców administratora w serwisach internetowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia informacji o naszych partnerach, na rzecz których realizujemy usługi call center oraz w celach marketingowych realizowanych na rzecz naszych partnerów, oraz pobrania odpowiedniej zgody na rzecz tych partnerów, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.
 3. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
 4. Dane będą przetwarzane przez administratora przez czas odpowiadający okresowi licencji na wykorzystanie danych udzielonej przez zewnętrznego dostawcę administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO  jest Twoja zgoda.
 6. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): iod@ccig.pl