Nasza odpowiedzialność

Jako firma zrzeszająca ludzi z pasją, od lat wspieramy wiele inicjatyw społecznych i angażujemy się w działania charytatywne. Poprzez społeczność lokalną bierzemy udział w wielu inicjatywach, które mają na celu wsparcie zarówno pieniężne, jak i niematerialne.

 

Poznaj nasze działania CSR

To dzięki naszym wspólnym wysiłkom udało się pozyskać fundusze dla naszych współpracowników z Ukrainy na początku wojny, zorganizowaliśmy pomoc dla osób przyjeżdżających z terenów objętych działaniami wojennymi, jak również utworzyliśmy i przeprowadziliśmy zbiórkę dla osoby z rodziny naszej TM z UA. 

Co roku w wielu lokalizacjach angażujemy się w inicjatywę Szlachetnej Paczki, cyklicznie organizujemy w lokalizacjach akcję krwiodawstwa wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, zbieramy fundusze na schroniska dla zwierząt, a to tylko niektóre z działań podejmowanych przez społeczność CCIG Group.

Razem mamy moc!

lewe krwiodawstwo

Akcje krwiodawstwa

Nikomu nie trzeba argumentować jak ważna jest krew. Dlatego też, cyklicznie, w kilku miastach w Polsce, od paru lat współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa przy organizowaniu akcji pobierania krwi. Do naszych lokalizacji nie raz zawitał krwiobus wyposażony w odpowiednie urządzenia i sprzęt medyczny – takie mobilne jednostki medyczne są głównie używane w miejscach, gdzie brakuje stałych placówek do oddawania krwi, co pozwala na zwiększenie dostępności i zachęca potencjalnych dawców do zaangażowania się w akcję. Krwiobusy mogą odwiedzać różne społeczności, firmy lub instytucje, zachęcając pracowników, studentów i ogół społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w akcjach krwiodawstwa.

Oprócz krwiobusów nie raz udało nam się “otworzyć lokalne centrum krwiodawstwa” 🙂 – oczywiście poprzez udostępnienie naszych sal w lokalizacjach, dzięki czemu udało się zaangażować w akcję wiele osób pracujących w CCIG. Personel medyczny zawsze służył pomocą, z chęcią udzielą niezbędnych informacji dot. korzyści płynących z oddawania krwi oraz odpowiadał na pytania i wątpliwości potencjalnych dawców, a także czuwał wytrwale nad przebiegiem każdej akcji.

Wiemy, jak ważna jest krew, zwłaszcza w okresach wakacyjnych, kiedy brakuje dawców, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia oddawania krwi w ratowaniu życia i zdrowia innych ludzi jest istotnym aspektem w pracy naszej organizacji.

Stand with Ukraine

Od samego początku z głębokim smutkiem śledzimy obecne wydarzenia w Ukrainie. Tuż za granicami naszego kraju nadal ma miejsce tragedia, która dotyczy bliskich nam osób – rodzin, sąsiadów i współpracowników. Aby wyrazić swoją solidarność, jako CCIG Group zdecydowaliśmy o uruchomieniu wsparcia finansowego od naszej organizacji dla naszych współpracowników z Ukrainy i uruchomiliśmy zbiórkę, w której udało się łącznie zebrać ponad 38 000 PLN, a następnie przekazać tą kwotę dla naszych współpracowników w Ukrainie.

W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny zorganizowaliśmy wsparcie dla wszystkich naszych współpracowników, którzy wraz z rodzinami postanowili przyjechać do Polski. Nasze działania opierały się m.in. na organizacji zbiórek żywności, niezbędnych ubrań, środków czystości i innych niezbędnych rzeczy. Dodatkowo stworzyliśmy obszerny poradnik z informacjami dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski, a także zorganizowaliśmy mieszkania i pracę dla naszych współpracowników i ich rodzin w Polsce, co było dla nas absolutnym priorytetem w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

Zarówno zbiórka funduszy, jak i pomoc niematerialna nie byłaby możliwa gdyby nie ludzie o dobrych sercach, bo to właśnie dzięki naszym współpracownikom ta pomoc stała się realna.

#StandWithUkraine.

prawe UA
lewe zbiorki charytatywne

Cykliczne akcje charytatywne

Cyklicznie wspieramy charytatywne akcje organizowane na rzecz osób poszkodowanych lub chorych czy potrzebujących pomocy.

Niesiemy pomoc za pośrednictwem kampanii online, zbiórek rzeczowych i pieniężnych w naszych lokalizacjach. Udało nam się m.in. pozyskać fundusze na pomoc poszkodowanym w wojnie w Ukrainie, jak również wesprzeć pieniężnie inne osoby z rodzin naszych współpracowników.

Szlachetna paczka

Szlachetna Paczka to inicjatywa charytatywna w Polsce, której celem jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Projekt został zainicjowany w 2001 roku przez polską dziennikarkę Magdalenę Piekarską.

Idea stojąca za Szlachetną Paczką polegała na stworzeniu platformy, która łączy osoby prywatne i firmy, które chcą pomóc, z rodzinami, które potrzebują wsparcia. Organizatorzy dbają o autentyczność i wiarygodność całej akcji, aby pomoc zawsze trafiła do tych, którzy naprawdę jej potrzebują. Społeczność, darczyńcy i wolontariusze wspólnie pracują nad przygotowaniem tzw. „szlachetnych paczek” dla poszczególnych rodzin. W paczkach znajdują się najpotrzebniejsze przedmioty i artykuły, takie jak żywność, ubrania, artykuły higieniczne, zabawki dla dzieci czy też sprzęt gospodarstwa domowego. Jako CCIG Group w wielu lokalizacjach od lat angażujemy się w akcję, zbieramy niezbędne rzeczy, przygotowujemy paczki.

Szlachetna Paczka ma na celu nie tylko dostarczenie materialnej pomocy potrzebującym, ale jest to również wyrażenie troski i empatii wobec innych osób. Radość z pomagania i sprawienia, że święta Bożego Narodzenia będą bardziej szczęśliwe dla tych, którzy mają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, to jeden z najbardziej szlachetnych działań każdego z nas.

prawe szlachetna paczka
lewe schronisko

Pomoc dla schronisk dla zwierząt

Pomoc schroniskom to również ważna i szlachetna inicjatywa, która ma na celu wsparcie bezdomnych i potrzebujących zwierząt oraz organizacji działających na rzecz ich opieki.

Schroniska dla zwierząt odgrywają kluczową rolę w ratowaniu, pielęgnowaniu i znajdowaniu domów dla bezdomnych zwierząt, dlatego też wsparcie od osób prywatnych, firm i organizacji społecznych jest niezbędne, aby zapewnić im odpowiednią opiekę i godne warunki życia. W CCIG w różnych miastach cyklicznie organizujemy zbiórkę dla małych podopiecznych