OUTSORCING

Jeżeli to właśnie do CCIG GROUP przeniesiesz część specjalistycznych procesów Twojego biznesu –możesz być spokojny o efekty. Nasz model zarządzania, obsługa procesów biznesowych, infrastruktura i technologie będą pracować na zwiększenie skuteczności i efektywności Twojej działalności, wzrost konkurencyjności oraz wymierne oszczędności.

Outsourcing

Jeżeli to właśnie do CCIG przeniesiesz część specjalistycznych procesów Twojego biznesu – możesz być spokojny o efekty. Nasz model zarządzania, obsługa procesów biznesowych, infrastruktura i technologie będą pracować na zwiększenie skuteczności i efektywności Twojej działalności, wzrost konkurencyjności oraz wymierne oszczędności. CCIG zagwarantuje Tobie:

 

Dostęp do infrastruktury, czyli:

  • największego call center w Europie Środkowo-Wschodniej
  • kompleksowego zaplecza – 8 lokalizacji sprzedażowych w 6 miastach w Polsce
  • back office, centrum logistycznego, bazy 1255 stanowisk konsultanckich

Wielopoziomowy serwis, czyli:

  • profesjonalną obsługę Klienta we wszystkich językach
  • wielokanałową sprzedaż
  • możliwość korzystania z gwarancji ciągłości pracy operacyjnej i specjalistyczny serwis Klienta 24/7

Wymierne oszczędności, czyli:

  • likwidację kosztów związanych z organizacją wewnętrznego call center
  • model rozliczeń dostosowany do Twoich potrzeb
  • przeniesienie odpowiedzialności i ryzyka operacyjnego
Using our website you agree to our use of cookies in order to adapt to your preferences and to ensure the website use is convenient. To learn more about cookies and how we use them, click here ›