eksperci -
wiedzą więcej

Wiemy, że najlepiej uczyć się na własnych doświadczeniach, ale również od innych. Słuchać uważnie i nie bać się zadawać pytań. Każda odpowiedź przybliża nas do sukcesu i stanowi kolejny krok na drodze samorozwoju.

Wissensbasis

Wörterbuch

B

Back office

Dział zajmujący się tym, co dzieje się na „tyłach” sprzedaży (back z ang. tył), czyli kompleksową obsługą procesów posprzedażowych i dbaniem o ich prawidłowy przebieg. Szybkie wprowadzanie umów, ich weryfikacja i uzupełnienie ewentualnych braków gwarantuje, że klient szybciej otrzyma zamówiony produkt. (mehr …)

Back office


Department responsible for what happens at the “back” of sales, in other words the complex process of after sales and making sure everything  goes as it should.  The speedy input of contracts, their verification and filling in any missing information guarentees that the customer receives the ordered product quickly.  Effective dealing with complaints, returns and waivers, affects how the company is perceived by the consumer. (mehr …)

C

Call center

Firma zajmująca się obsługą klienta za pomocą połączeń telefonicznych, które realizowane są przed Telefonicznych Doradców Klienta (Konsultantów, Agentów). Gdy to Konsultanci kontaktują się z klientem, mówimy o połączeniach wychodzących. W ten sposób można prezentować klientowi ofertę lub umożliwić przeniesienie usług do innego dostawcy (pozyskanie). (mehr …)

Call center

A company which deals with customer service with the help of telephone calls which are undertaken by Telephone Customer Advisors (Consultants, Agents).  When consultants call clients, we call these outgoing calls.  In this way we can present offers to the customer or allow them to change their services from another provider (mehr …)

Contact center

Firma oferująca kompleksową obsługę klienta z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. Kontakt możliwy jest przez telefon, sms, e-mail, live chat, tradycyjny list, ale nie tylko. Conatct center prowadzą także działania, w kanałach na pierwszych rzut okna niesprzedażowych np.obsługa social media. (mehr …)

Contact center

A company offering complex customer service through all available communication channels.  Contact is possible via telephone, text message, e-mail, live chat, traditional letter and that is not all.  Contact centers are also active in areas which at first glance may not appear to be sales connected, eg, social media.  (mehr …)

Crosschannel

Obsługa sprzedaży w kilku kanałach jednocześnie. Naturalne następstwo obsługi w modelu multichannel – klient oczekuje bowiem, że firma zapewni mu te same promocje, ceny i serwis bez względu na to, jaki kanał komunikacji wybierze. Na przykład, gdy klient chce zakupić produkt nadal wykorzystuje niemal każdy z kanałów sprzedaży. Dzwoniąc na infolinię dopytuje o specyfikację techniczną. (mehr …)

Weitere Konzepte anzeigen
Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie, dass wir Cookies verwenden, um die Website Ihre Präferenzen anzupassen und Ihnen die Benutzung vom Service zu erleichtern. Für mehr Informationen zu den Cookies und deren Nutzung, hier klicken ›